เกมนี้ถูก port มาจากเกม java applet ที่ชื่อ king slot เล่นที่นี่
ให้เปลี่ยนเป็น html5 (จาก java 6 se เป็น javascript ใน html5)
ตอนนี้ code นั้นใกล้เคียงกันแล้ว แต่ต้องลองเล่นบน browser อื่นๆ หรือบน device (iphone android) อื่นๆว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่
ถ้าใครเล่นแล้วมีอาการต่างๆเช่น
- ภาพกระตุกมาก (set ไว้ที่ 40 มิลลิเซก)
- ไม่มีเสียง
- เกมค้าง
สามารถแจ้งข้อผิดพลาด (error) มาได้ที่ ba_kazama@hotmail.com (แจ้งอาการและ browser หรือเครื่องที่ใช้เปิดมาด้วย)

ขอบคุณมากครับ

Sorry, but your web browser cannot run this game. Try updating to a more recent browser release.
screen shoot java se

Copyright © 2005–2011 Browny Aplication